Triển khai việc tạo và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10:32:28 14/07/2021