Đặc điểm tình hình

Đặc điểm tình hình

Ngày đăng 24-12-2020
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 1. Vị trí địa lý, dân cư Xã Tân Thuận Đông là một xã vùng ven nằm cách trung tâm thành phố Cao Lãnh khoảng 5km, được tách ra vào năm 1987 một phần nhập vào xã Hòa An, một phần nhập vào phường 6. Xã Tân Thuận Đông nằm trên 2 cù lao giữa sông Tiền là cồn Chài và cồn Lân, dân số có 3.098 hộ với 13.842 nhân khẩu, diện tích tự nhiên là 1.627,38 ha. Phía Đông: giáp phường 6 và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Phía Đông: giáp